Dotacja na Śląsku na zakup maszyn i urządzeń

29 grudnia 2017 r. w województwie śląskim, wystartuje nabór na działanie RPO WSL 3.2 „Innowacje w MŚP”, w którym wsparcie zostanie przyznane projektom mającym na celu wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowej lub procesowej w przedsiębiorstwie. Nabór potrwa do 07 lutego 2018 r.

Przedstawiamy najważniejsze informacje o zbliżającym się konkursie:
- Wnioskodawcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
- Maksymalna dotacja: 3 mln PLN
- Minimalna kwota dofinansowania: 100 tys. PLN
- Maksymalny poziom dofinansowania: do 45%
- Przykładowe koszty kwalifikowane:
       - Środki trwałe (m.in. maszyny i urządzenia),
       - Wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania),
       - Promocja, usługi doradcze.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, skontaktuj się z nami.