Informacje ogólne o dotacjach na Śląsku w latach 2014-2020

Informacje ogólne o dotacjach na Śląsku w latach 2014-2020

W perspektywie unijnej 2014-2020 województwo śląskie otrzymało największą pulę finansową ze wszystkich 16 programów regionalnych. Alokacja w programie wynosi aż: 3,47 mld euro!

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw, inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe oraz wdrażanie wyników B+R do działalności gospodarczej, a także wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

RPO WSL składa się z 13 Osi Priorytetowych:

Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka

Oś Priorytetowa II Cyfrowe śląskie

Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Oś Priorytetowa VI Transport

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna

Oś Priorytetowa XIII Pomoc techniczna

 

Poziom dofinansowania na Śląsku

Na projekty inwestycyjne:

Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%

Średnie przedsiębiorstwa – 35%

Duże przedsiębiorstwa – 25%

 
Na projekty badawczo-rozwojowe:

Mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% przy badaniach przemysłowych i do 60% przy pracach rozwojowych.

Średnie przedsiębiorstwa: do 75% przy badaniach przemysłowych i do 50% przy pracach rozwojowych.

Duże przedsiębiorstwa: do 65% przy badaniach przemysłowych i do 40% przy pracach rozwojowych.

 

Zapaszamy do zapoznania się z poszczególnymi działaniami i aktualnymi naborami w ramach RPO Wojewodztwa Śląskiego.

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowice, 2018.