Nabory wniosków
15.11 Wtorek

Ostatnie 2 miesiące roku 2016 to czas, w którym firmy, w szczególności te z sektora MŚP, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na działania inwestycyjne, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Postanowiliśmy w...

6.10 Czwartek

​W związku z pojawieniem się w trakcie trwania naboru licznych problemów technicznych w Generatorze Wniosków, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości poinformowało o przedłużeniu naboru do Działania 3.3 „Technologie...

29.08 Poniedziałek

Ostatni tydzień sierpnia i początek września to czas naborów do konkursów z Programu Inteligentnego Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach przypomnienia chcielibyśmy Państwa poinformować o...

1.08 Poniedziałek

Już 30 sierpnia startuje nabór wniosków w ramach działania 4.4 „Wysokosprawna kogeneracja” realizowanego na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nabór do konkursu potrwa...

29.07 Piątek

Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych, mają równy miesiąc na przygotowanie się do otwarcia naboru w...

27.06 Poniedziałek

30 czerwca startują nabory do konkursów dla przedsiębiorców, chcących uzyskać wsparcie na rozwój własnych działalności gospodarczych. Konkursy o których mowa, będą skierowane do przedsiębiorców z województwa lubelskiego...

31.05 Wtorek

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego został ogłoszony nabór do konkursu 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Nabór do konkursu rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 10 sierpnia...

7.01 Czwartek

Konkurs w ramach RPO Województwa Śląskiego 3.2 Innowacje w MŚP zostaje przedłużony do 15 stycznia 2016. Dla przedsiębiorstw chcących złożyć wnioski o dofinansowanie jeszcze w tym naborze oznacza to, że mają 5 dni więcej na napisanie...

30.11 Poniedziałek

Opublikowany został harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2016. Nie znamy jeszcze dokładnych terminów konkursów, ale wiemy, jakie działania są przewidziane na przyszły rok i w którym...

16.11 Poniedziałek

Od dnia dzisiejszego do 11 stycznia 2016 roku przedsiębiorcy z terenu Województwa Śląskiego mogą walczyć o dotację na wdrożenie innowacji technologicznych w MŚP, czyli w konkursie 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego...

16.10 Piątek

W dniu dzisiejszym został ogłoszony pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Już od 16 listopada będzie można składać wnioski o dotację w konkursie 3.2...

30.09 Środa

Zaplanowany na 2 października pierwszy konkurs w Województwie Śląskim skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zostaje przesunięty o ponad miesiąc. Mowa tu o długo oczekiwanym działaniu 3.2 „Innowacje w MŚP”...

30.06 Wtorek

Opublikowane zostało nowe uszczegółowienie dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Według danych zapisanych w dokumencie przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie m.in. w ramach takich działań: 1.2...

29.04 Środa

Przyjęta została część uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Instytucja Zarządzająca zadecydowała o etapowym zatwierdzaniu dokumentu. W związku z tym zaktualizowane zostały działania i...

24.03 Wtorek

Został opublikowany harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2015. Według przedstawionych w nim informacji wynika, że konkursy rozpoczną się najwcześniej w II kwartale br. Początkowo przewiduje...

13.03 Piątek

Przyjęta została kolejna wersja uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tym razem projekt dokumentu został oparty o już zatwierdzoną wersję programu operacyjnego (z grudnia...

19.12 Piątek

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jest jednym z pierwszych regionalnych programów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oficjalne negocjacje trwały od kwietnia 2014. Zatwierdzenie programu przez Komisję Europejską daje...

9.12 Wtorek

W listopadzie został przyjęty zaktualizowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jest to 7. wersja dokumentu, która została zmieniona zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Do końca roku...