RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

Na co?

Dotacje na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych (stosowane co najmniej w skali regionu przez okres nie dłuższy niż 3 lata).

Dla kogo?

MŚP.

Jaki jest termin naboru?

Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest na grudzień 2017. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach aktualnego konkursu?

194 881 500 PLN.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 35%,

W ramach pomocy de minimis:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50%.

Fiszka archiwalna: RPO WSL 3.2

Nowa fiszka pojawi się po ogłoszeniu konkursu.

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowicewersja 7.0, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 26 lipca 2016