RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

RPO WSL 3.2 Innowacje w MŚP

Na co?

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji technologicznej (produktowych oraz procesowych) z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Wymogiem koniecznym jest dostarczenie opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie.

Dla kogo?

MŚP.

Jaki jest termin naboru?

29 grudnia 2017 - 07 luty 2018

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach aktualnego konkursu?

66 883 087,81 PLN 

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 35%,

W ramach pomocy de minimis:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50%.

Fiszka archiwalna: RPO WSL 3.2

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych 2017

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, listopad 2017