RPO WSL 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

RPO WSL 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Na co?

Dotacje na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

MŚP.

Jaki jest termin naboru?

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie w ramach zaplanowanego konkursu?

50,200 mln EUR.

Jakie są środki przeznaczone na wsparcie do roku 2020?

44 mln EUR.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna wysokość dotacji: 50 tys. PLN.

Maksymalna wysokość dotacji: 500 tys. PLN.

Jaka jest maksymalna intensywność pomocy?

Regionalna pomoc inwestycyjna:

  • mikro- i małe przedsiębiorstwa: 45%,
  • średnie przedsiębiorstwa: 35%.

Pomoc de minimis:

  • do 50%.

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne:

  • do 50%.


Archiwalna fiszka konkursowa: RPO WSL 3.3

Nowa fiszka pojawi się zaraz po ogłoszeniu kolejnego konkursu.

Źródło: Regulamin konkursu RPO WSL 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, lipiec 2016.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych, Katowicewersja 7.0, 13 października 2016.

Harmonogram naborów wniosków RPO Województwa Śląskiego, 26 lipca 2016.